Handelsbetingelser

Estate Denmark ApS
CVR: 39844443
Adresse: Østre Alle 102
9000 Aalborg

Generelt

Det er én betingelse for alle køb på Findroomie.dk, at du har læst og accepteret disse handelsbetingelser. Brugerens markering af feltet "Jeg accepterer handelsbetingelserne" og "Acceptér Findroomie.dk's vilkår", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Findroomie.dk, hvorefter Findroomie.dk og du er bundet af vilkårene. Aftalen om tilkøb sker mellem dig (annoncøren) og Findroomie.dk (annonceformidler). Ved oprettelse af udlejeannoncer skal Findroomie.dk være bekendt med lejemålets fulde adresse som udlejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Angives disse oplysninger ikke, kan annoncen ikke godkendes og annonceres på Findroomie.dk. Findroomie.dk tillader ikke, at selve annonceteksten indeholder kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, firmanavne, websites eller lign. Disse oplysninger vil blive fjernet fra annonceteksten. Findroomie.dk gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål, samt at hver annonce bør omhandle ét lejemål, og at lejemålet under normale omstændigheder skal kunne lejes på månedlig basis, minimum for en hel måned. Findroomie.dk forholder sig desuden retten til, til enhver tid, at afvise annoncer uden forudgående dialog med udlejer og uanset årsag.

Anvendelsesret

Dit login til Findroomie.dk er personligt og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte din adgang til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag dit login, f.eks. kontaktoplysninger på udlejere eller boligsøgende. Overtrædelse af ovenstående undersøges nærmere og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig spærring af din boligsøgning / annoncering uden kompensation fra Findroomie.dk. Findroomie.dk forbeholder sig retten til at opdatere vores retningslinjer og forretningsbetingelser, herunder persondatapolitik og cookies, løbende, efter behov, og annoncere ændringerne på www.findroomie.dk. Har du mistanke om at din e-mail-adresse eller dine adgangskode til findroomie.dk er blevet misbrugt kan du altid tage kontakt til vores kundeservice gennem vores support: https://findroomie.dk/support/create-ticket eller kontakte os på mail@findroomie.dk med det samme. Derefter vil vi tage et kig på sagen.

Betaling og abonnementsaftale

Ved betaling accepterer du at Findroomie.dk må trække det aftalte beløb, der er i overensstemmelse med den valgte ydelse, enten fra dit betalingskort eller mobilregning. Så snart betalingen er gennemført vil ydelsen være synlig på Findroomie.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Annonceringen løber i den angivne periode og kan ikke opsiges. Slettes en annonce eller bruger vil den resterende periode af ydelsen gå tabt. Enhver form for online overførsel af penge sker via en krypteret forbindelse. Det betyder at eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En krypteret forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Findroomie.dk således ikke dine kortoplysninger. Dette indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden.

Priser

Fordelspakken koster kun 29 kroner for de første 3 dage (72 timer) og derefter fornyes abonnementet med 349 kr. pr 4 uge som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Du kan afmelde dig 24 timer efter købets gennemførelse og gøres under dine kontoindstillinger (Klik på "Min profil" derefter under "Min fordelspakke"). Vær opmærksom på, at man kun kan få Introtilbudet én gang.

Moms

Alle priser er inkl. 25% dansk moms.

Levering & leveringstid

Det bestilte produkt eller service leveres straks efter betaling. Beløbet bliver trukket fra dit kort straks.

Abonnement

Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer.

Betingelser for løbende abonnement

Når du trykker på køb og gennemfører betalingsforløbet tilkendegiver du samtidig, at Findroomie.dk må trække det aftalte beløb løbende jf. det valgte abonnement. Det valgte abonnement fornyes automatisk indtil du melder dig fra under "Min profil" >"Min fordelspakke" > Klik " Afmeld Fordelspakke". Du kan også kontakte os via vores supportsystem, som du kan finde her: https://findroomie.dk/support/create-ticket eller på vores mail: mail@findroomie.dk. Dog kan du, af tekniske årsager, ikke opsige abonnementet de første 24 timer.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, betragter vi dette som en framelding. Det vil sige at du vil kunne bruge din resterende betalte abonnementsperiode, og herefter kan du bruge andet kort til at forny dit abonnement hvis dette ønskes.

Fortrydelsesret

Jf. forbrugeraftaleloven, ydes der 14 dages fortrydelsesret på dit køb - dog kun hvis du ikke har taget dit abonnement i brug. Vil du derfor gøre brug af fortrydelsesretten, skal du straks efter dit køb gå ned og klikke på ” kontakt os” lave en support sag og logge af indtil du modtager svar. Det er vigtigt du ikke tager dit abonnement i brug. Såfremt du tager dit abonnement i brug, kan du ikke fortryde dit køb, men du kan altid afmelde dig, det løbende abonnement, så du ikke skal betale for yderligere abonnements tid.

Reklamationsret

Er servicen taget i brug frafalder reklamationsretten. Hvis produktet på grund af fejl på hjemmeside ikke kunne bruges, kan brugeren få ekstra abonnements tid, der svarer til den tid servicen ikke kunne bruges. Dette kræver at brugeren sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås - f.eks. et screenshot.

Regler for annoncering

Enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:

 • Chikane
 • Bringe uretmæssige beskyldninger m.v.
 • Bringe trusler om vold
 • Bringe pornografisk materiale
 • Opfordre til ulovligheder
 • Bringe racistiske kommentarer
 • Ansvarsfraskrivelse

Findroomie.dk formidler kontakten mellem lejer og udlejer og er ikke part i selve udlejningen af et produkt/service. Findroomie.dk yder derfor ingen former for garanti eller forsikring af dit udlejede/lejede produkt. Dette er lejer/udlejers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos lejer foregår i henhold til aftale med ejer/udlejer. Findroomie.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser Findroomie.dk stiller til rådighed. Findroomie.dk er herudover ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer, der bl.a. kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, at det er Findroomie.dk, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Findroomie.dk.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Findroomie.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Findroomie.dk.
 • Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for Findroomie.dk kontrol.

Ophør

Aftalen ophører, når perioden til den tilkøbte ydelse udløber eller annoncen slettes. Perioden vil altid fremgå ved bestilling og i den kvittering vi sender til din mail. Du kan til enhver tid slette din annonce på Findroomie.dk, dette vil dog betyde at den resterende tid på annoncen og evt. tilkøb vil være tabt, da den resterende tid og tilkøb på annoncen ikke kan overføres til en ny annonce.

Datasikkerhed

Alle oplysninger på Findroomie.dk bliver behandlet fortroligt og videregives ikke til andre. Ligeledes foregår al kommunikation med kontokortoplysninger mellem dig og serveren med en krypteret forbindelse.

Ved brug af tredje-parts logins som fx Facebook eller Google, indsamler vi visse informationer, fx din email, navn og profilbillede. Disse informationer forbliver hos os og bliver ikke delt med andre tredjeparter.

Data som indsamles bruges fx til at logge ind på vores platform, mens informationer som fx navn og profilbillede bruges når der kommunikeres med andre igennem platformen.

Hvis du ønsker dit data slettes hos os, skal du blot kontakte os ved at trykke "Kontakt os" i bunden af siden.