Download gratis lejekontrakt

Download lejekontrakt her


Hos Findroomie.dk kan du downloade en gratis lejekontrakt – vi ved, at ethvert lejeforhold fortjener en god start. Vi har gjort det nemt for dig med denne kontrakt.

En lejekontrakt er udgangspunktet for aftalen mellem lejer og udlejer. Alt det juridiske skal formuleres her, og alt hvad der kan aftales på forhånd bør inkluderes, således at der ikke efterfølgende opstår uenigheder eller andre problemer. Lejekontrakten består af flere punkter, som hver for sig udgør en bindende aftale i sin helhed. Lejekontrakten fastsætter begge parters forpligtelser overfor hinanden, og lejelovens vilkår er gældende, medmindre andet er aftalt. Lejeloven indeholder i øvrigt en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

Du skal være opmærksom på de punkter, du selv skal udfylde i skabelonen. Husk at kontrakten er vejledende, og at du med fordel kan få denne eller en anden lejekontrakt gennemlæst af en jurist.

Denne lejekontrakt er gældende for lejeaftaler om beboelseslejligheder, og herunder blandede lejemål samt værelser i private udlejningsejendomme.

Hvis du har spørgsmål til lejekontrakten er du ganske velkommen til at kontakte os.


Download lejekontrakt gratis her